Tìm số bị chia cua một phép chia có dư biết thương của phép chia đó là 57, số dư là 6 và là số dư lớn nhất của phép chia đố? các bạn ơi giúp mk nhé mk

Question

Tìm số bị chia cua một phép chia có dư biết thương của phép chia đó là 57, số dư là 6 và là số dư lớn nhất của phép chia đố?
các bạn ơi giúp mk nhé mk hứa sẽ vote 5 * mình xin cảm ơn

in progress 0
Isabelle 7 ngày 2021-12-02T20:25:05+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T20:26:41+00:00

  Đáp án:

  vì 6  là số dư lớn nhất của phép chia đó nên

  7 sẽ là số chia

  vậy số bị chia là:

  7.57+6=405

  đs 405

   

  0
  2021-12-02T20:26:45+00:00

  Số dư lớn nhất luôn kém số chia 1 đơn vị, vậy số dư là 6 – 1 = 5

  Số bị chia là: 

  57 x 6 + 5 =347

  Đáp số: 347

  Xin hay nhất nha

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )