tìm số chia và số bị chia nhỏ nhất để có thương là 4 và số dư là 8

Question

tìm số chia và số bị chia nhỏ nhất để có thương là 4 và số dư là 8

in progress 0
Adalyn 17 phút 2021-09-09T13:39:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T13:40:42+00:00

  Số chia nhỏ nhất phải là 9 vì số dư là 8

  Số bị chia là:

  9 × 4 + 8 = 44

  Vậy số chia là 9 ; số bị chia là 44

  0
  2021-09-09T13:41:14+00:00

  Số dư bao giờ cũng nhỏ hơn số chia nên số chia nhỏ nhất là : 

  8+1 = 9

  Số bị chia nhỏ nhất là : 

  4 x 9 + 8 = 44 

  Đáp số : Số chia nhỏ nhất : 9

                  Số bị chia nhỏ nhất : 44

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )