tìm số chia và thương biết số bị chia là 62 và số dư là 7

Question

tìm số chia và thương biết số bị chia là 62 và số dư là 7

in progress 0
Rylee 3 tuần 2021-11-22T12:06:41+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T12:07:43+00:00

  @Peoss

  Gọi số chia và thường là a,b (a>7)

  Ta có: `62=a.b+7 ⇒ab=62-7=55`

  Do b là ước của 55 và a>7 ⇒ a= 11 hoặc a=55

  Khi `a=11 ⇒ b=5`

  Khi `a=55 ⇒ b=1`

  Đáp số : `a=11;b=5` hoặc `a=55;b=1`

  0
  2021-11-22T12:08:29+00:00

  Đáp án: số chia là 11 , thương là 5

   

  Giải thích các bước giải:ta có 62 -7 = 55= 5* 11    mà số dư bé hơn số chia 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )