Tìm số chính phương có 4 chữ số biết rằng 2 chữ số đầu giống nhau, 2 chữ số cuối giống nhau. Giup mk với mk sắp thi rồi!

Question

Tìm số chính phương có 4 chữ số biết rằng 2 chữ số đầu giống nhau, 2 chữ số cuối giống nhau.
Giup mk với mk sắp thi rồi!

in progress 0
Cora 11 phút 2021-09-15T02:31:19+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T02:33:18+00:00

  Đáp án:

   Cho mình câu trả lời hay nhất nha!

  Giải thích các bước giải:

  Giả sử aabb=n²
  ↔a.10³+a.10²+b.10+b=n² 
  ↔11(100a+b)=n² 
  →n² chia hết cho 11 
  →n chia hết cho 11 
  mà n² có 4 chữ số nên 32<n<100 
  →n=33,n=44,n=55,…n=99 
   Số đó là 7744

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )