Tìm số chính phương có 4 chữ số biết số đó chia hết cho 33

Question

Tìm số chính phương có 4 chữ số biết số đó chia hết cho 33

in progress 0
Sadie 3 tuần 2021-11-19T20:26:05+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T20:27:07+00:00

  Đáp án:

   Số chính phương có 4 chữ số và chia hết cho 33 là :

  1089 ; 4356 ; 9801 

  XIN CTLHN

   

  0
  2021-11-19T20:28:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   quá đơn giản :

  lấy $33^2=1089$

  Vậy$1089$là số phải tìm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )