Tìm số có 5 chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 2 vào trước số đó thì được số mới gấp 3 lần một số khi viết thêm chữ số 2 vào đằng sau số đó.

Question

Tìm số có 5 chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 2 vào trước số đó thì được số mới gấp 3 lần một số khi viết thêm chữ số 2 vào đằng sau số đó.

in progress 0
Serenity 1 tháng 2021-08-05T00:31:12+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T00:32:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số cần tìm là `\overline{abcde}`

  Ta có: `2\overline{abcde}=3\overline{abcde}2`

  `⇔ 200000+abcde=6\overline{abcde}`

  `⇔ 5\overline{abcde}=200000`

  `⇔ \overline{abcde}=40000`

  Vậy số cần tìm là `40000`

  0
  2021-08-05T00:32:33+00:00

  Gọi số cần tìm là $\overline{abcde}$

  Ta có: $\overline{2abcde}$ = $\overline{3abcde2}$

            200000 +$\overline{abcde}$ = $\overline{6abcde}$

            $\overline{5abcde}$               =200000

            $\overline{abcde}$                  =40000

                 VẬY SỐ CẦN TÌM LÀ 40000

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )