Tìm số có ba chữ số biết chữ số hàng trăm gấp đôi chữ số hàng chục, chữ số hàng chục gấp ba lần chữ số hàng đơn vị

Question

Tìm số có ba chữ số biết chữ số hàng trăm gấp đôi chữ số hàng chục, chữ số hàng chục gấp ba lần chữ số hàng đơn vị

in progress 0
Alaia 1 tháng 2021-09-11T00:04:51+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T00:06:16+00:00

  631

  0
  2021-09-11T00:06:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   tui ko có kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )