Tìm số có bốn chữ số khác nhau. Tất cả bốn chữ số cộng lại bằng 19.Biết rằng ko có chữ số 0

Question

Tìm số có bốn chữ số khác nhau. Tất cả bốn chữ số cộng lại bằng 19.Biết rằng ko có chữ số 0

in progress 0
Iris 4 tuần 2021-11-12T01:30:34+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T01:31:45+00:00

   Số có bốn chữ số khác nhau. Tất cả bốn chữ số cộng lại bằng 19.Biết rằng ko có chữ số 0 là:

  `1459,8524,4276,5176,3457,9523,1487,2584,…………`

  Lớn nhất có thể là: `9721`

   

  0
  2021-11-12T01:32:07+00:00

  Gọi tập hợp các số đó là `A.`

  Theo đề bài:

  `A=bar(abcd)`

  `a+b+c+d=19`

  `⇒A={1298;1289;1379;1397;1496;1469;1478;1487;…}`

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )