tìm số có hai chữ số biết tích các chữ số bằng chữ số hàng chục và tổng của chúng bằng 7

Question

tìm số có hai chữ số biết tích các chữ số bằng chữ số hàng chục và tổng của chúng bằng 7

in progress 0
Adalyn 6 ngày 2021-09-12T23:30:27+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:31:30+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số có hai chữ số đó là ab

  Vì tổng của chúng bằng 7 nên ta có các tổng 1 và 6 , 2 và 5 , 3 và 4 , 4 và 3 , 5 và 2 , 6 và 1

  Mà tích các chữ số của nó bằng chữ số hàng chục nên ta có tích 6 và 1

  Vậy ab=61

  0
  2021-09-12T23:31:31+00:00

  Đáp án:

  Gọi số có hai chữ số có dạng ab (a>0, a,b <9)

  Tích các chữ số bằng chữ số hàng chục

  =>a.b=a

  <=>b=a:a=1

  Tổng các chữ số bằng 7

  => a+b=7

  Mà b=1

  =>a+1=7

  a=7-1=6

  Vậy số có hai chữ số cần tìm là 61

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )