Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức niutown (x- 2/x2)^21

Question

Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức niutown (x- 2/x2)^21

in progress 0
Allison 1 năm 2021-09-02T09:17:45+00:00 1 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T09:19:36+00:00

  Số hạng tổng quát trong khai triển có dạng

   

  $T_{k+1}$ = $C^{k}_{21}$ $x^{21-k}$( $\frac{2}{x^2}$)${^k}$

                   = $C^{k}_{21}$ $x^{21-k}$ ${2^k}$$x^{-2k}$

                   = $C^{k}_{21}$ ${2^k}$$x^{21-3k}$

  Số hạng ko chứa x trong khai triển tương ứng với k thỏa mãn:

              21-3k=0  => k=7 (TM: 0≤k≤21, k∈Z)

  Vậy: số hạng ko chứa x trong khai triển là $C^{7}_{21}$ ${2^7}$= 14883840

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )