Tìm số hạng không chứa x trong khai triển (xy2 – 1/xy)8

Question

Tìm số hạng không chứa x trong khai triển (xy2 – 1/xy)8

in progress 0
Ruby 3 tháng 2021-09-01T05:37:18+00:00 2 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T05:38:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có số hạng tổng quát: C$^{k}_{8}$.(xy$^{2}$)$^{8-k}$.($\frac{-1}{xy}$)$^{k}$

  =C$^{k}_{8}$.x$^{8-k}$.y$^{16-2k}$.$\frac{(-1)^{k}}{x^{k}y^{k}}$

  =C$^{k}_{8}$.x$^{8-2k}$.y$^{16-3k}$.(-1)$^{k}$

  Để số hạng không chứa x ⇔x$^{8-2k}$=x$^{0}$ ⇔8-2k=0 ⇔k=4

  ⇒Số hạng cần tìm: C$^{4}_{8}$.y$^{4}$.(-1)$^{4}$ =70y$^{4}$

  0
  2021-09-01T05:39:14+00:00

  Đáp án:

  Ta có số hạng tổng quát: Ck88k.(xy22)8−k8−k.(−1xy−1xy)kk=C$^{k …

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )