Tìm số x không âm, biết: a) √x = 15; b) 2√x = 14 c) √x < √2; d) √2x < 4

Question

Tìm số x không âm, biết:
a) √x = 15;
b) 2√x = 14
c) √x < √2; d) √2x < 4

in progress 0
Melody 3 tháng 2021-09-08T08:09:46+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T08:11:09+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Vì x không âm (x ≥ 0) nên các căn thức trong bài đều xác định.

  a) $\sqrt[]{x}$ = 15

  Vì x ≥ 0 nên bình phương hai vế ta được:

  x = 152 ⇔ x = 225

  Vậy x = 225

  b) 2 $\sqrt[]{x}$ = 14 ⇔ $\sqrt[]{x}$ = 7

  Vì x ≥ 0 nên bình phương hai vế ta được:

  x = 72 ⇔ x = 49

  Vậy x = 49

  c) $\sqrt[]{x}$ < $\sqrt[]{2}$

  Vì x ≥ 0 nên bình phương hai vế ta được: x < 2

  Vậy 0 ≤ x < 2

  d) $\sqrt[]{2x}$ < 4

  Vì x ≥ 0 nên bình phương hai vế ta được:

  2x < 16 ⇔ x < 8

  Vậy 0 ≤ x < 8

  0
  2021-09-08T08:11:29+00:00

  a) x= 255

  b) x=49

  c) 0 ≤x<2

  d) 0 ≤x<8

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )