Tìm số lớn nhất có năm chữ số khác nhau biết chữ số hàng chục nghìn gấp 5 lần chữ số hàng đơn vị là tổng của năm chữ số bằng 22 Số cần tìm là….

Question

Tìm số lớn nhất có năm chữ số khác nhau biết chữ số hàng chục nghìn gấp 5 lần chữ số hàng đơn vị là tổng của năm chữ số bằng 22
Số cần tìm là….

in progress 0
Elliana 2 tháng 2021-10-04T06:03:38+00:00 2 Answers 45 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T06:04:38+00:00

  Số cần tìm là 94351

  Vì chục gấp đơn vị 5 lần nên chụ là 5vaf đơn vị là 1

  Còn 3 số đầu thì phải có tổng là 16 .

  Chúc Học Tốt

   Xin hay nhất

  0
  2021-10-04T06:04:43+00:00

  Để số đó lớn nhất thì chữ số chục nghìn lớn nhất và chia hết cho 5 vậy là 5

  chữ số hàng đơn vị là 1 

   Tổng của các chữ số còn lại là

  22-5-1=17

  Vậy ta chọn 9,8,0

  Số lớn nhất là 59801

  cho mình hay nhất nhé!!!@khoa998

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )