Tìm số nguyên x biết ( -2 ) ^ x= -0,125

Question

Tìm số nguyên x biết
( -2 ) ^ x= -0,125

in progress 0
Jade 1 năm 2021-08-07T18:24:30+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T18:25:40+00:00

  Đáp án:

  Ta có : 

  `(-2)^x = -0,125`

  ` <=> (-2)^x = -1/8`

  ` <=> (-2)^x = (-2)^{-3}`

  ` <=> x = -3` 

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-07T18:26:09+00:00

  Đáp án:

  `x = -3` 

  Giải thích các bước giải:

  a) `(-2)^x = (-0,125)`

  `=> (-2)^x = -1/8`

  `=> (-2)^x = (-2)^(-3)`

  `=> x = -3`

  Vậy `x = -3`

  Hóc tốt. Nocopy

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )