Tìm số nguyên x biết: 7 1/3 × (1/6-1/2)< hoặc =x bé hơn hoặc bằng 3/4 × (1/6-1/5 - 1/15)

Question

Tìm số nguyên x biết:
7 1/3 × (1/6-1/2)< hoặc =x bé hơn hoặc bằng 3/4 × (1/6-1/5 - 1/15)

in progress 0
Josephine 4 tháng 2021-08-22T13:31:24+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T13:32:57+00:00

  `7 1/3 .(1/6-1/2)≤ x≤ 3/4.(1/6-1/5-1/15)`
  `22/3.-1/3≤ x ≤3/4.-1/10`
  `-22/9≤ x ≤-3/40`
  `-2.44…≤ x ≤0,075`
  Vì `x in Z=> x in{0;-1;-2}`
  Vậy `x in{0;-1;-2}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )