tìm số nguyên dương nhỏ nhất mà tổng các chữ số của nó là 2020

Question

tìm số nguyên dương nhỏ nhất mà tổng các chữ số của nó là 2020

in progress 0
Adalynn 2 năm 2021-07-11T23:50:40+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T23:52:11+00:00

  Đáp án:

   499…9 (224 chứ số 9)

  Giải thích các bước giải:

  Để có số tự nhiên nhỏ nhất thì số các chữ số của nó phải ít nhất, và chữ số đầu tiên bên trái nhỏ nhất.

  Để có số chữ số ít nhất mà tổng các chữ số bằng 2020, thì các số hạng là số lớn nhất nên ta tách 2020=4+9+…+9 (224 chữ số 9) (Lấy 2020:9, thương sẽ là số chữ số 9, số dư thì sẽ là chữ số đầu tiên)

  Để nó là số nhỏ nhất thì chữ số đầu tiền từ trái sang nhỏ nhất, nên ta được số cần tìm là 499…9. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )