Tìm số nguyên n để A = 3n + 2/ n có giá trị là một số nguyên

Question

Tìm số nguyên n để A = 3n + 2/ n có giá trị là một số nguyên

in progress 0
Kylie 50 phút 2021-09-20T08:37:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T08:39:06+00:00

  Đáp án:

  `n∈\{-2;-1;1;2\}` để `A` có giá trị nguyên

  Giải thích các bước giải:

   Để `A=(3n+2)/n` có giá trị là một số nguyên

  `⇒(3n+2)\vdots n`

  Vì `3n\vdots n`

  `⇒2\vdots n`

  `⇒n∈Ư(2)`

  Mà: `Ư(2)=\{-2;-1;1;2\}`

  `⇒n∈\{-2;-1;1;2\}`

  Vậy `n∈\{-2;-1;1;2\}` để `A` có giá trị nguyên

  0
  2021-09-20T08:39:31+00:00

   `A=(3n+2)/n`

  `A=3+2/n`

  Để `A` nguyên

  `=> 2/n` nguyên

  `=> 2 \vdots n`

  Do `n∈Z=>n∈Ư(2)={+-1;+-2}`

  Vậy `n∈{+-1;+-2}` thì `A` nguyên

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )