Tìm số nguyên sao cho 2x-1 là bội của x+5

Question

Tìm số nguyên sao cho 2x-1 là bội của x+5

in progress 0
Quinn 4 tuần 2021-07-08T18:22:34+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:23:55+00:00

  Đáp án:

  \(\left[ \begin{array}{l}
  x = 6\\
  x =  – 16\\
  x =  – 4\\
  x =  – 6
  \end{array} \right.\)

  Giải thích các bước giải:

  Do 2x-1 là bội của x+5

  \(\begin{array}{l}
   \to 2x – 1 \vdots x + 5\\
   \to 2\left( {x + 5} \right) – 11 \vdots x + 5\\
   \to 11 \vdots x + 5\\
   \to x + 5 \in U\left( {11} \right)\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x + 5 = 11\\
  x + 5 =  – 11\\
  x + 5 = 1\\
  x + 5 =  – 1
  \end{array} \right. \to \left[ \begin{array}{l}
  x = 6\\
  x =  – 16\\
  x =  – 4\\
  x =  – 6
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )