Tìm số nhỏ nhất có 4 chữ số biết tổng bốn chữ số bằng 10 và chữ số hàng nghìn là chữ số chẵn nhỏ nhất

Question

Tìm số nhỏ nhất có 4 chữ số biết tổng bốn chữ số bằng 10 và chữ số hàng nghìn là chữ số chẵn nhỏ nhất

in progress 0
Brielle 3 tháng 2021-09-15T03:31:30+00:00 2 Answers 61 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T03:32:35+00:00

  Đáp án:

  2008

  Giải thích các bước giải:

  chữ số chẵn nhỏ nhất có thể lấy làm hàng nghìn của số cần tìm là 2.

  Số nhỏ nhất có 4 chữ số sao cho tổng của 4 chữ số đó bằng 10 và chữ số hàng nghìn bằng 2 là : 2008.

  Nếu đề bài yêu cầu tìm số nhỏ nhất có 4 chữ số KHÁC NHAU sao cho tổng của 4 chữ số đó bằng 10 và chữ số hàng nghìn bằng 2 thì là số : 2017.

  0
  2021-09-15T03:33:07+00:00

  Đáp án: 2017

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )