Tìm số thứ 30 của dãy số sau 8 ,26 , 62, 12,212 ,338 ,…..

Question

Tìm số thứ 30 của dãy số sau 8 ,26 , 62, 12,212 ,338 ,…..

in progress 0
Liliana 2 tháng 2021-10-26T05:11:24+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T05:12:54+00:00

   Đáp án: 29762

  Giải thích các bước giải:

      8, 26, 62, 122, 212, 338,…..

  Ta có quy luật sau: 

      8 = 2³

     26 = 3³ -1

     62 = 4³ – 2

     122 = 5³ -3

     212 = 6³ – 4

     338 = 7³ – 5

  ⇔  Số thứ a = (a+1)³ (với a = 1)

       Số thứ a = (a+1)³ – (a-1) (với a ≠ 1)

    ⇒  Số thứ 30 = (30+1)³ – (30-1) = 31³ – 29 = 29791 – 29 =  29762

  $#Intellectual Genius$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )