Tìm số tiếp theo của dãy AB,AABBB,AAABBBB,…

Question

Tìm số tiếp theo của dãy
AB,AABBB,AAABBBB,…

in progress 0
Mary 4 tháng 2021-08-19T18:54:55+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T18:56:30+00:00

  Đáp án:

    `A A A ABBBBB`

  Giải thích các bước giải:

  `AB,A ABBB,A A ABBBB,…`

  Quy luật: Trong `1` số, số chữ số `B` nhiều hơn số chữ số `A` là `1,` với `A` đứng trước `B`

  `=>` Số tiếp theo của dãy là: `A A A ABBBBB`

  0
  2021-08-19T18:56:31+00:00

  Đáp án:

   $AAAABBBBB$

  Giải thích các bước giải:

  – Theo đề bài, ta có quy luật:

  + Từ số thứ 2, số `B` hơn số `A` là một số. Và số tiếp theo, `A` được cộng thêm 1, `B` cũng thế

  `⇒` Số tiếp theo là: $AAAABBBBB$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )