Tìm số tự nhiên a để a+1 ; 4a^2+8a+5 và 6a^2+12a+7 đồng thời là các số nguyên tố (Giúp mình với ạ)

Question

Tìm số tự nhiên a để a+1 ; 4a^2+8a+5 và 6a^2+12a+7 đồng thời là các số nguyên tố
(Giúp mình với ạ)

in progress 0
Piper 3 tháng 2021-09-10T02:10:26+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T02:11:53+00:00

  Đáp án:

   a=4

  Giải thích các bước giải:

  a+1=4+1=5

  4a$^{2}$+8a+5=4*4$^{2}$+8*4+5=101

  6$a^{2}+12a+7 $=6*$4^{2}$+12*4+7 =151

   

  0
  2021-09-10T02:12:05+00:00

  Đáp án:

  4

  Giải thích các bước giải:

  a+1=5

  4a^2+8a+5=101

  6a^2+12a+7=151

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )