Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất biết a chia cho 17 thì dư 5 và a chia cho 19 thì dư 12

Question

Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất biết a chia cho 17 thì dư 5 và a chia cho 19 thì dư 12

in progress 0
Autumn 1 tháng 2021-08-05T16:35:37+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:36:47+00:00

  Đáp án:a=651

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: a/17 dư 5 suy ra a chia hết cho (17+5); a chia hết cho 21

            a/19 dư 12 suy ra a chia hết cho (19+12); a chia hết cho 31

             mà a nhỏ nhất

  Suy ra a=BCNN(21;31)

  Phân tích: 21=3*7

                   31=1*31

  BCNN(21;31)=3*7*1*31=651

  Suy ra a=651

  Vậy a=651.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )