Tìm số tự nhiên a thuộc N nhỏ nhất sao cho a:2 dư 1 a::3 dư 1 a:5 dư 4 a:7 dư 3

Question

Tìm số tự nhiên a thuộc N nhỏ nhất sao cho
a:2 dư 1
a::3 dư 1
a:5 dư 4
a:7 dư 3

in progress 0
Elliana 7 giờ 2021-09-20T08:55:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T08:56:43+00:00

  Theo đề bài :
  Tìm số tự nhiên a thuộc N nhỏ nhất sao cho a : 2 dư 1 , a : 3 dư 1 , a : 5 dư 4 , a : 7 dư 3 .

  ⇒ a = 199
  ⇒ 199 : 2 = 99 dư 1
  ⇒ 199 : 3 = 66 dư 1
  ⇒ 199 : 5 = 39 dư 4
  ⇒ 199 : 7 = 28 dư 3
  Chúc em học tốt ^^
  ( Mong Admin đừng Xóa )

  0
  2021-09-20T08:57:12+00:00

  Đáp án: 199
  a = 199
  Cách giải:
  a : 2 dư 1 = 199 : 3 dư 1
  a : 3 dư 1 = 199 : 3 dư 1
  a : 5 dư 4 = 199 : 5 dư 4
  a : 7 dư 3 = 199 : 7 dư 3

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )