Tìm số tự nhiên ab( có gạch trên đầu ) sao cho ab ²( có gạch trên đầu ) = ( a + b ) ³

Question

Tìm số tự nhiên ab( có gạch trên đầu ) sao cho ab ²( có gạch trên đầu ) = ( a + b ) ³

in progress 0
Adalynn 3 tháng 2021-09-08T07:56:48+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-08T07:58:09+00:00

    (a + b + c)³ = a³ + b³ + c³ + 3(a + b)(b + c)(a + c)a³ + b³ + c³ − 3abc = (a + b + c)(a² + b² + c² − ab − bc − ac) − b − c)² = a² + b² + c² – 2ab + 2bc − 2ac + b + c)² = a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac + b − c)² = a² + b² + c² + 2ab − 2bc − 2ac suy ra ab bình bằng acoongj b lập hok tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )