Tìm số tự nhiên x, biết a, x/8 < 1/4. b, 2/x > 1/2. c.1<11/x<2

Question

Tìm số tự nhiên x, biết
a, x/8 < 1/4. b, 2/x > 1/2. c.1<11/x<2

in progress 0
aikhanh 2 tháng 2021-10-14T07:50:43+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T07:52:24+00:00

  Đáp án:

  ↓↓↓↓↓

  Giải thích các bước giải:

   a) `x/8“<“1/4`

     `x/8“<“2/8`

  ⇒ `x = 1 ; 0`

  b) `2/x“<“1/2`

     `2/x“<“2/4`

  ⇒ `x = 0;1;2;3`

  c) `1<“11/x“< 2`

  `11/11“<“11/x“<“11/(5,5)`

  ⇒ `x = 6;7;8;9;10`

  0
  2021-10-14T07:52:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a)x/8<1/4

  =>x/8<2/8

  =>x=1

  Vậy x=1

  b)2/x>1/2

  =>2/x>2/4

  =>x<4

  Vậy x=1; x=2;x=3

  c)1<11/x<2

  =>22/22<22/2xX<22/11

  =>22>2xX>11

  mà 2xX là số chẵn nên 2xX = 20 ; 18;16;14;12

  =>x=10;9;8;7;6

  Vậy x=10;9;8;7;6

  Chúc bạn học tốt nha !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )