Tìm số tự nhiên có 2 chữ số giống nhau chia hết cho 2 chia cho 5 dư 1

Question

Tìm số tự nhiên có 2 chữ số giống nhau chia hết cho 2 chia cho 5 dư 1

in progress 0
Bella 3 tháng 2021-09-09T04:06:12+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T04:07:29+00:00

  Đáp án:

  66

  Giải thích các bước giải:

  Số chia 5 dư 1 có tận cùng là 1 hoặc 6.

  Số đã cho có 2 chữ số giống nhau nên có thể là 11 hoặc 66.

  Số đã cho chia hết cho 2 nên phải là 66.

  0
  2021-09-09T04:07:42+00:00

  Đáp án: 66 nha bạn

  Giải thích các bước giải: .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )