tìm số tự nhiên có hai chữ số khác nhau. Biết rằng hai chữ số của số đó đều là số nguyên tố.Tích của số đó với các chữ só cu

Question

tìm số tự nhiên có hai chữ số khác nhau. Biết rằng hai chữ số của số đó đều là số nguyên tố.Tích của số đó với các chữ só của nó là só có 3 chữ số giống nhau đc tạo thành từ chữ só hàng đơn vị của só đó

in progress 0
Remi 2 tháng 2021-10-26T23:33:41+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T23:34:44+00:00

  Giải thích các bước giải :

  Gọi số cần tìm là `\overline{ab}`

  ĐK : `a \ne b`

  Theo đề bài ra, ta có :

  `\overline{ab}` `. a . b =` $\overline{bbb}$

  ⇒ `\overline{ab} . a = 111`

  Ta có : `3 . 37 = 111`

  Mà `3` và `7` đều là số nguyên tố 

  Vậy số cần tìm là `37` .

   

  0
  2021-10-26T23:34:45+00:00

  Đáp án:

  Không tìm được số cần tìm.

  GIải thích các bước giải:

  Ta gọi số cần tìm là ab ( a và b là số nguyên tố )

  Theo đầu bài ta có: ab.a.b=bbb

  ⇔ ab.a.b=111.b

  ⇔ ab.a = 3,37

  ⇒ a= 3, b = 7

  Mà 3 và 7 đều là số nguyên tố ( thỏa mãn đề bài )

  Nên a=3, b=7

  Vậy a=3, b=7

  @Xucxich^^

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )