Tìm số tự nhiên n bé nhất sao cho:2,45×5

Question

Tìm số tự nhiên n bé nhất sao cho:2,45×5

in progress 0
Melanie 3 ngày 2021-12-07T17:53:04+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T17:54:18+00:00

  `2,45×5<n<34,5:2`

  `↔12,25<n<17,25`

  mà `n` bé nhất `↔n=13`

  Vậy chọn C.13

   

  0
  2021-12-07T17:54:50+00:00

  Đáp án: C.13

   

  Giải thích các bước giảỉ: 2,45×5= 12,25;
  34,5:2= 17,25
  vậy số tự nhiên lơn hơn 12,25 và bé hơn 17,25 là: 13

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )