Tìm số tự nhiên n để (n+3)(n+1) là số nguyên tố .

Question

Tìm số tự nhiên n để (n+3)(n+1) là số nguyên tố .

in progress 0
Camila 2 tuần 2021-07-08T18:08:51+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:10:12+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Vì số nguyên tố chỉ có 2 ước tự nhiên là 1 và chính nó

  Để $(n+3)(n+1)$ là số nguyên tố

  $\to n+1=1, n+3$ là số nguyên tố do $n+3>n+1$ 

  $\to n=0\to (n+3)(n+1)=3\to n=0$ chọn 

  0
  2021-07-08T18:10:16+00:00

  Cảm ơn bạn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )