tìm số tự nhiên n để P=(n-2)(n^2+n-5) là số nguyên tố

Question

tìm số tự nhiên n để P=(n-2)(n^2+n-5) là số nguyên tố

in progress 0
Alexandra 2 tháng 2021-09-29T01:12:21+00:00 1 Answers 68 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-29T01:13:23+00:00

  `(n-2).(n^2+n-5)`

  Để `(n-2).(n^2+n-5)` là số nguyên tố thì `n-2` và `n^2+n-5` phải là số nguyên tố.

  Mà để `n^2+n-5` là số nguyên tố thì `n-2=1`.

  Nếu `n=1` thì `n=3`. Ta thấy `n^2+n-5=4` không phải số nguyên tố.

  Nếu `n^2+n-5=1` thì `n=2`. Ta thấy `(n-2).(n^2+n-5)=0` không phải số nguyên tố.

  Vậy `n in ∅`.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )