Tìm số tự nhiên n không bằng 0 số nhỏ nhất cho khi chia n cho 8/7 và chia n cho 7/9 ta đều được kết quả là số tự nhiên. Giúp mik vs ạ mik cảm ơn

Question

Tìm số tự nhiên n không bằng 0 số nhỏ nhất
cho khi chia n cho 8/7 và chia n cho 7/9 ta đều được kết quả là số tự nhiên.
Giúp mik vs ạ mik cảm ơn

in progress 0
Elliana 1 tuần 2021-11-30T14:42:59+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T14:43:59+00:00

   56

   63

  Chúc Bạn Học Tốt

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-30T14:44:58+00:00

  Đáp án:

   56/63

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )