Tìm số tự nhiên n lớn nhất có 3 chữ số thỏa mãn điều kiện: n chia cho 8 dư 7, chia cho 31 dư 28.

Question

Tìm số tự nhiên n lớn nhất có 3 chữ số thỏa mãn điều kiện: n chia cho 8 dư 7, chia
cho 31 dư 28.

in progress 0
Harper 1 tháng 2021-08-09T15:25:57+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T15:27:24+00:00

  n chia 8 dư 7 => (n+1) chia hết cho 8

  n chia 31 dư 28 nên (n+3) chia hết cho 31

  Ta có ( n+ 1) +64 chia hết cho 8 ( vì 64 chia hết cho 8)

  => (n+3) + 62 chia hết cho 31

  Vậy (n+65) vừa chia hết cho 31 và 8

  Mà (31,8) = 1( ước chung lớn nhất)

  n+65 chia hết cho 248

  Ta thấy Vì n<=999 nên (n+65) <= 1064

  (n+65)/ 248 <= 4,29

  Vì (n+65)/ 248 nguyên và n lớn nhất nên (n+65)/ 248 = 4

  =>n= 927

  Cách 2 :

  Theo bài ra ta có :

  n = 8a +7=31b +28

  => (n-7)/8 = a

  b= (n-28)/31

  a – 4b = (-n +679)/248 = (-n +183)/248 + 2

  Vì a ,4b nguyên nên a-4b nguyên

  => (-n +183)/248 nguyên

  => -n + 183 = 248d => n = 183 – 248d (vì n >0 => d<=0 và d nguyên )

  => n = 183 – 248d (với d là số nguyên <=0)

  Vì n có 3 chữ số lớn nhất => n <= 999 => d >= -3 => d = -3

  => n = 927

  @Ne 

  Chúc bạn học tốt

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )