Tìm số tự nhiên n sao cho 3 chia hết cho (n-1)

Question

Tìm số tự nhiên n sao cho 3 chia hết cho (n-1)

in progress 0
Gianna 1 tháng 2021-08-06T22:05:07+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-06T22:06:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   để 3chia hết cho (n-1) thì n-1 thuộc Ư=(3)

  n-1=(1,-1,3,-3)

  n= (2,0,4,-2)

  0
  2021-08-06T22:06:46+00:00

  Vì 3 chia hết cho n-1 ⇒n-1∈Ư(3)={±1; ±3}

  n-1=1⇒n=2

  n-1=-1⇒n=0

  n-1=3⇒n=4

  n-1=-3⇒n=-2

  Vậy n∈{2; 0; 4; -2}

  (Học tốt nhé!)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )