Tìm số tự nhiên n sao cho : a) 10 chia hết cho n . b) 12 chia hết cho n – 1 . c) 20 chia hết cho 2n + 1

Question

Tìm số tự nhiên n sao cho :
a) 10 chia hết cho n .
b) 12 chia hết cho n – 1 .
c) 20 chia hết cho 2n + 1

in progress 0
Josie 3 tháng 2021-09-11T19:01:52+00:00 2 Answers 57 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T19:03:06+00:00

  10 chia hết cho n => n là ước của 10 => n =1;2;5;10.

  12 chia hết cho n-1 => n-1 là ước của 12 => n-1= 1;2;3;4;6;12 => n= 2; 3 ; 4; 5; 7; 13.

  0
  2021-09-11T19:03:21+00:00

  Đáp án: a) n= 1;10;5;2

  b) n=7;4;3

  c) n=2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )