Tìm số tự nhiên N sao cho : N+4 chia hết cho N+1

Question

Tìm số tự nhiên N sao cho : N+4 chia hết cho N+1

in progress 0
Ariana 4 tháng 2021-08-22T13:35:04+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T13:36:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:n+4 chia hết n+1

  ta có: n+4= (n+1)+3

  => n+1+3 chia hết n+1

  => 3 chia hết n+1

  =>n+1€Ư(3)={1;3}

  => n+1=1      n+1=3

    n=1-1        n=3-1

     n=0             n=2

  vậy n thuộc {0;2}

   

  0
  2021-08-22T13:36:35+00:00

  Đáp án:

   N = 2 

  Giải thích các bước giải:

   thay N = 2 vào ta có 2 +4 =6 chia hết cho 2 +1 = 3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )