tìm số tự nhiên n thỏa mãn 25<3^n<250 tìm chữ số tận cùng của lũy thừa sau 7^2005

Question

tìm số tự nhiên n thỏa mãn 25<3^n<250 tìm chữ số tận cùng của lũy thừa sau 7^2005

in progress 0
Kaylee 2 năm 2021-07-24T01:41:03+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T01:42:51+00:00

  Đáp án:

   (3,4,5)

  7

  Giải thích các bước giải:

   25<3^(3;4;5)<250(vì 25 < {3^3=27;3^4=81;3^5=243} <250

  chữ số tận cùng của lũy thừa là số 7

  7^2005=7^2004.7 thừa 1^501.7=7

  Vậy chữ số tận cùng là 7

  0
  2021-07-24T01:42:54+00:00

  25<3^n<250                        C1:7^2005=7^2004.7 dư 1^501.7=7

  Ta có:3³≤3^n≤3^5                        Vậy chữ số tận cùng là 7

  =>3≤n≤5                              c2:7^2005=7^2004.7=(7^2)^1002.7=

  =>n={3;4;5}                            49^1002=…1.7…

  Vậy n={3;4;5}                                Vậy chữ số tận cùng là 7

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )