Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khác 7, khi chia số đó cho 120; 240; 160; 480 có cùng số dư là 7

Question

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khác 7, khi chia số đó cho 120; 240; 160; 480 có cùng số dư là 7

in progress 0
Mary 6 ngày 2021-12-04T06:09:58+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:11:35+00:00

  Đáp án: Ta gọi x là số tự nhiên cần tìm.

  Theo đề ta có:

  x: 120,240,160,480 đều dư 7

  x-7 chia hết cho 120,240,160,480

  x- 7 là BCNN(120;240;160;480)

  120=2^3*3*5

  240=2^4*3*5

  160=2^5*5

  480=2^5*3*5

  Suy ra: BCNN(120;240;160;480)=2^5*3*5=480

  (x-7) thuộc B(480)=(0;480;960;1440;…)

  Do đó: x thuộc(7;487;967;1447;…)

  Mà x: 120; 240; 160; 480 có cùng số dư là 7 nên:

  Trong các số trên thì x = 487

  Vậy x= 487

  Giải thích các bước giải: Cho mình xin 5 sao và câu trả lời hay nhất nhé

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )