Tìm số tự nhiên x nhỏ nhất khi chia cho các số 5 7 11 có số dư lần lượt là 3 4 6

Question

Tìm số tự nhiên x nhỏ nhất khi chia cho các số 5 7 11 có số dư lần lượt là 3 4 6

in progress 0
Maya 23 phút 2021-10-03T09:01:45+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-03T09:03:43+00:00

    Lấy số nào chia được cho các số và dư lần lượt ra Chính xác là 15

    Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )