tìm sự phân bố e của các nguyên tử sau

Question

tìm sự phân bố e của các nguyên tử sau a, 9F
b, 10Ne
c, 12Mg

in progress 0
Harper 2 giờ 2021-09-07T09:55:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T09:57:02+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  Z = 9\\
  1{s^2}2{s^2}2{p^5}\\
  Z = 10\\
  1{s^2}2{s^2}2{p^6}\\
  Z = 12\\
  1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}
  \end{array}\)

   

  0
  2021-09-07T09:57:32+00:00

  Đáp án:

  a) F 

  CHe : 1s2 2s2 2p5

  b) Ne

  CHe: 1s2 2s2 2p6

  c) Mg 

  CHe : 1s2 2s2 2p6 3s2

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )