Tìm tẩ cả các giá trị của tham số thực để phương trình sin7x=cos2m có nghiệm

Question

Tìm tẩ cả các giá trị của tham số thực để phương trình sin7x=cos2m có nghiệm

in progress 0
Athena 7 ngày 2021-12-02T19:55:52+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T19:57:15+00:00

  Đáp án: $m\in\mathbb{R}$

   

  Giải thích các bước giải:

   $\sin7x=\cos2m$ có nghiệm 

  $\Leftrightarrow \cos2m\in[-1;1]$ (luôn đúng)

  Vậy $\forall m\in\mathbb{R}, S\ne \varnothing$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )