Tìm tập xác định các hàm số a, y=x+1/x-2. b,y=√x+3+1/√7+x

Question

Tìm tập xác định các hàm số
a, y=x+1/x-2. b,y=√x+3+1/√7+x

in progress 0
Anna 1 năm 2021-09-13T16:13:22+00:00 1 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T16:14:39+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a) ĐKXĐ: x$\neq$ 2

  ⇒ TXĐ: R\{2}

  b) ĐKXĐ: x+3 ≥0, 7+x>0

  ⇔ x ≥-3, x>-7

  ⇔ x ≥-3

  ⇒ TXĐ: [-3;+∞)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )