Tìm tập xác định của bửu thức Log5(x^3-x^2-2x)

Question

Tìm tập xác định của bửu thức
Log5(x^3-x^2-2x)

in progress 0
aikhanh 2 tuần 2021-11-28T12:32:24+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T12:33:58+00:00

  Đáp án:

  $D = (-1;0)\cup (2;+\infty)$

  Giải thích các bước giải:

  $y =\log_5(x^3 – x^2 – 2x)$

  Hàm số xác định $\Leftrightarrow x^3 – x^2 -2x >0$

  $\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}-1 < x <0\\x >2\end{array}\right.$

  $\Rightarrow TXĐ: D = (-1;0)\cup (2;+\infty)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )