Tìm tập xác định của các hàm số Y=√3-x+√4+x Y=√2x+6+1/x bình +2x-3

Question

Tìm tập xác định của các hàm số
Y=√3-x+√4+x
Y=√2x+6+1/x bình +2x-3

in progress 0
Faith 1 năm 2021-09-20T14:34:31+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T14:36:11+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a. Điều kiện xác định là $\left\{ \matrix{
  3 – x \ge 0 \hfill \cr
  4 + x \ge 0 \hfill \cr} \right. = > – 4 \le x \le 3 = > D = \left[ { – 4;3} \right]$
  b. $\eqalign{
  & \left\{ \matrix{
  {x^2} + 2x – 3 \ne 0 \hfill \cr
  2x + 6 \ge 0 \hfill \cr} \right. = > \left\{ \matrix{
  x \ne 1 \hfill \cr
  x \ne – 3 \hfill \cr
  x \ge – 3 \hfill \cr} \right. \cr
  & = > D = \left( { – 3; + \infty } \right)\backslash \left\{ 1 \right\} \cr} $

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )