Tìm tập xác định của hàm số y = 3sin2x/cox+1

Question

Tìm tập xác định của hàm số y = 3sin2x/cox+1

in progress 0
Samantha 1 năm 2021-09-13T13:20:09+00:00 1 Answers 36 views 0

Answers ( )

  1
  2021-09-13T13:22:04+00:00

  $\frac{3sin2x}{cosx+1}$

  ĐK: $cosx-1 \neq 0 \\

  \Leftrightarrow cosx \neq 1 \\

  \Leftrightarrow x \neq k2\pi$

  Vậy tập xác định là: $D=\mathbb{R}$\$\left \{ k2\pi|k \in \mathbb{Z} \right \}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )