Tìm tập xác định của hàm số y = 4cos3x/cosx-1

Question

Tìm tập xác định của hàm số y = 4cos3x/cosx-1

in progress 0
Sadie 1 năm 2021-09-13T13:28:47+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T13:30:03+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:
  \[\begin{array}{l}
  y = \frac{{4\cos 3x}}{{\cos x – 1}}\\
  Dkxd:\cos x \ne 1 \Leftrightarrow x \ne k2\pi (k \in Z)
  \end{array}\]
  => Tập xác định \[D = R\backslash \left\{ {k2\pi |k \in Z} \right\}\]

  0
  2021-09-13T13:30:13+00:00

  Đáp án:

  Cosx-1 khác 0

  -> cosx khác 1

  -> x khác k2 pi

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )