Tìm tập xác định của hàm số: y= căn bậc hai ( |2x-3| )

Question

Tìm tập xác định của hàm số: y= căn bậc hai ( |2x-3| )

in progress 0
Vivian 7 giờ 2021-09-20T08:49:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T08:51:03+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: 2x-3 khác 0 x khác 3/2

  0
  2021-09-20T08:51:12+00:00

  $y=\sqrt{|2x-3|}$ 

  Vì $|2x-3|\ge 0\forall x$ 

  $\Rightarrow D=\mathbb{R}$=

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )