tìm tập xđ của hàm số y : y= 1 / √3cosx+1

Question

tìm tập xđ của hàm số y : y= 1 / √3cosx+1

in progress 0
Aaliyah 2 tháng 2021-08-17T04:50:31+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T04:51:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   √3cosx+1#0

  Cosx #-1/√3

  x#arc(1/√3)+kπ

  Nhớ voi cho mình 5 sao nha bạn

  0
  2021-08-17T04:52:04+00:00

  Đáp án:

  \(D=R\{arccos\frac{-\sqrt{3}}{3}+kπ,k∈Z\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\sqrt{3}Cosx +1 \neq 0 ⇔ Cosx \neq  \frac{-\sqrt{3}}{3} ⇔ x \neq arccos\frac{-\sqrt{3}}{3} +kπ, k∈Z\)

     tập xác định: \(D=R\{arccos\frac{-\sqrt{3}}{3}+kπ,k∈Z\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )