Tìm tập hợp các phân số bằng phân số 24/38 biết tử và mẫu là các số tự nhiên có 2 chữ số

Question

Tìm tập hợp các phân số bằng phân số 24/38 biết tử và mẫu là các số tự nhiên có 2 chữ số

in progress 0
Kennedy 2 tháng 2021-10-08T14:22:34+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T14:23:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ta có : $\frac{24}{38}$ = $\frac{12}{19}$ ( chia cả tử và mẫu cho 2 )

  Lấy phân số vừa rút gọn quy đồng lên :

  $\frac{12}{19}$ = $\frac{24}{38}$ ( nhân cả tử và mẫu với  2 ) ( thoả mãn )

  $\frac{12}{19}$ = $\frac{36}{57}$  ( nhân cả tử và mẫu với 3 ) ( thoả mãn )

  $\frac{12}{19}$ = $\frac{48}{76}$ ( nhân cả tử và mẫu với 4 ) ( thoả mãn )

  $\frac{12}{19}$ = $\frac{60}{95}$ ( nhân cả tử và mẫu với 5 ) ( thoả mãn )

  $\frac{12}{19}$ = $\frac{72}{114}$ ( nhân cả tử và mẫu với 6 ) ( không thoả mãn )

  Vậy từ đây ta rút ra tập hợp các phân số bằng phân số $\frac{24}{38}$ là { $\frac{12}{19}$ ; $\frac{24}{38}$ ; $\frac{36}{57}$ ; $\frac{48}{76}$ ; $\frac{60}{95}$ }

  0
  2021-10-08T14:24:11+00:00

  Ta có: $\frac{24}{38}$=$\frac{12}{19}$ 

  Tập hợp phân số bằng $\frac{24}{38}$ mà tử và mẫu có 2 chữ số là:

  $\frac{24}{18}$; $\frac{36}{57}$; $\frac{48}{76}$; $\frac{60}{95}$

  Giải thích: có $\frac{36}{57}$ là vì cùng quy đồng $\frac{12}{19}$ cả từ và mẫu là 2

  có $\frac{48}{76}$ là vì cùng quy đồng $\frac{12}{19}$ cả tử và mẫu là 3

  có $\frac{48}{76}$ là vì cùng quy đồng $\frac{12}{19}$ cả tử và mẫu là 4

  có $\frac{60}{95}$ là vì cùng quy đồng $\frac{12}{19}$ cả tử và mẫu là 5

  Chúc bạn học tốt!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )