Tìm tất cả các số tự nhiên để 3n + 13 chia hết cho n

Question

Tìm tất cả các số tự nhiên để 3n + 13 chia hết cho n

in progress 0
Bella 1 tháng 2021-07-28T13:47:42+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T13:49:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  3n = 13 : n => 3n + 13 : 3n

  => 13 : n => n ∈ Ư(13)

  $\left \{ {{n=1} \atop {n=13}} \right.$

   

  0
  2021-07-28T13:49:31+00:00

  3n+13 chia hết cho n ⇒ 3n chia hết cho n⇒ n∈Ư(13)={±1;±13}

  Vậy n∈{±1; ±13}

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )